Leverans

Strube förpackar och överlämnar de beställda fröerna och andra varor till ett fraktföretag, som i sin tur levererar dessa till den av köparen angivna adressen. Strube står för förpackningskostnaderna. Köparen betalar 400 SEK för en leverans, oavsett orderstorleken. Pallen levereras av Flexilast. Leverans kommer under normala omständigheter att ske den i början av mars – eller, vid omedelbar leverans, när beloppet har överförts.