Foder och energibetor

1-3 av 3

Fodring med roer giver god ædelyst og højere foderoptagelse af grovfoder. Sorter med en ekstra høj tørstofprocent er med til at sikre kvalitet og høj foderværdi. I Strubes sorter finder du en høj tørstofprocent -uanset om du foretager en tidlig eller sen optagning.