Om Strube Scandinavia Aps

Geografiskt täcker Strube Scandinavia ApS Skandinavien och Baltikum och är ett helägt dotterbolag i Strube-koncernen, med hemvist i Söllingen, Tyskland. Strube är verksamma inom förädling av betor och vete, och marknadsför samtidigt frön till solrosor, konsumtionsärter och en lång rad grönsaker. Strube sysselsätter 400 personer och säljer globalt via egna dotterbolag samt lokala distributörer och återförsäljare. Strube fokuserar starkt på innovation, men vår värdegrund bygger även på ansvarstagande, hållbarhet och självständighet.

Mer information om Strube Scandinavia ApS och våra produkter finns på www.strube.net/sverige/