Leverans

Strube förpackar och överlämnar de beställda fröerna och andra varor till ett fraktföretag, som i sin tur levererar dessa till den av köparen angivna adressen. Strube står för förpackningskostnaderna. Köparen betalar 499 SEK för en leverans, oavsett orderstorleken. I speciella situationer betalar dock köparen fraktsatsen. Pallen levereras av Flexilast. Leverans kommer under normala omständigheter att ske i början av mars – eller, vid omedelbar leverans, när beloppet har överförts.