Sockerbeta

1-4 av 4

En snabb och enhetlig groning och en hög sockerprocent är element som den moderna och professionella odlaren ständigt arbetar för att uppnå. Strubes sorter kan göra detta - och därmed ger Strubes sorter en säker grund för att uppnå hög avkastning och en god ekonomi.