Personuppgiftspolicy

De personuppgifter som Strube behandlar om dig är bland annat namn, adress, telefon, e-postadress samt information om huruvida du är en aktiv betodlare.

Strube överlämnar aldrig dina personuppgifter till externa mottagare.

Strube Scandinavia ApS är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker av de personuppgifter vi tar emot från dig. 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att upprätthålla en fullständig databas över de betodlare som handlar fröer hos Strube, samt att hålla dig informerad om nyheter, funktioner och produktmöjligheter.

Den rättsliga grunden för Strubes behandling av dina personuppgifter är det ingångna avtalet om beställning resp. leverans av betfröer samt Strubes berättigade intresse av att, som en del av sin affärsverksamhet och kundvård, skapa sig en bild av sina kunders val av sorter, odlad areal för de enskilda sorterna, total odlad areal för samtliga grödor, sjukdomar som registrerats för sorterna, din allmänna bedömning av olika sorter samt annan relevant information.

De personuppgifter som Strube behandlar om dig är bland annat namn, adress, telefon, e-postadress samt information om huruvida du är en aktiv betodlare.

Strube överlåter aldrig dina personuppgifter till externa mottagare.

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i samband med Strubes behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter kontaktar du Strube på de kontaktuppgifter som anges nedan i denna personuppgiftspolicy.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du kontakta Strube för information om detta. Om de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta kommer Strube att rätta dem efter din begäran.

Strube kommer också att tillmötesgå eventuella önskemål om att få dina personuppgifter raderade. Strube kommer också att tillmötesgå eventuella önskemål om att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

Strube raderar alla personuppgifter inom ett år efter det att det har kommit till Strubes kännedom att du inte längre odlar betor, baserat på försäljning och utarrendering. Om du fortfarande driver lantbruk men inte längre vill vara betesodlare definieras du såsom passiv i Strubes databas och raderas inom 1 år från Strubes senaste kontakt med dig eller när odlingsstoppet kommit till Strubes kännedom.

Detta gäller förutsatt att Strube, av bokföringsmässiga eller rättsliga skäl för att tillvarata Strubes rätt mot dig, inte bedömer att det är nödvändigt att behålla dina personuppgifter under en längre period. Personuppgifterna raderas i dessa fall senast när sådana bokföringsmässiga krav har upphört eller eventuella rättsliga krav är reglerade med dig.

Strubes behandling av dina personuppgifter är begränsad till den mest nödvändiga. Du är alltid välkommen att kontakta Strube om du har några frågor om detta.

Strube behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har dock möjlighet att invända mot Strubes behandling av dina personuppgifter. Strube kommer alltid att sträva efter att uppfylla dina önskemål.

Strube överlämnar dina personuppgifter till den mottagare du önskar i digitalt eller fysiskt läsbart format, om du skulle begära detta.

Du är välkommen att kontakta Henric Brinte - telefon: +46 70 338 88 95 – e-post: h.brinte@strube.net

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se

Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter tar Strube gärna en dialog om detta, så att vi gemensamt kan hitta en konstruktiv lösning som både vi och du som registrerad blir nöjda med. Om vi mot förmodan inte hittar en lösning har du alltid möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen.